Yhdistyksemme

Yhdistyksemme on perustettu 24.7.1946.

Toimimme Muuramen seudulla.

Tarjoamme jäsenillemme mm. kylpylä- sekä teatterimatkoja ja järjestämme muuta virkistystoimintaa. Ajankohtaiset tapahtumat löydät vasemman reunan Tapahtumat -valikosta tai Uutisia -osiosta.

 

 

 

 

Osaston perustavan kokouksen pöytäkirja:

 

SRL(Suomen Rakennusliitto) Muuramen osaston

perustava kokous pidettiin Muuramen

Työväentalossa24.päivä heinäkuuta 1946 kello 11.

Saapuvilla oli 23 perustavan seuran jäsentä,

sihteerinä toimi Emil Sievänen

 

1si

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin toveri Vilho Mäntynen

2si

Kokous katsottiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja samalla päätösvaltaiseksi

3si

Muurameen päätettiin perustaa Muuramen rakennustyöväen ammattiosasto.

4si

Osaston nimeksi hyväksyttiin SRL Muuramen osasto nro. 268.

5si

Osaston puheenjohtajaksi valittiin Lauri Joonas Oksanen.

6si

Valittiin kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, johon tulivat valituksi Kalle Oksanen ja Veerne Rimpi.

7si

Valittiin johtokunta, jonka vahvuudeksi hyväksyttiin 4 vakinaista ja 4 varajäsentä.

8si

Vakinaiseksi jäseneksi valittiin Emil Sievänen, Vilho Mäntynen, Tapio Pesonen ja Toivo Koskinen, sekä varalle Onni Virtanen, Kauko Naulapää, Osmo Nurminen ja Lauri Salminen.

9si

Tilintarkastajaksi valittiin Onni Mäkinen ja Otto Huuskonen sekä heidän varamiehikseen Pentti Mäntynen ja Kalle Oksanen.

10si

Jäsenmaksujen kantajaksi valittiin Veerne Rimpi, Veikko Ravinen ja Ruudolf Kulmala.

11si

Viikkomaksujen suuruudeksi hyväksyttiin 1luok. 16mk, 2luok. 12,50mk, 3luok. 9mk, sekä liittymismaksu mitä liitto on määrännyt.

12si

Kuukausikokoukset päätettiin pitää joka kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina kello 10. Muuramen Työväentalossa.

13.

Kokouksilmoitukset päätettiin ilmoittaa pylväsilmoituksilla.

14.

Valittiin huvitoimikunta, johon tulivat valituksi Pentti Mäntynen puheenjohtajaksi, sekä muiksi jäseniksi Tapio Pesonen, Reijo Kulmala, Tauno Taipale sekä Kalle Oksanen.

15.

Osaston nimen kirjoittajaksi hyväksyttiin osaston puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä sekä puheenjohtaja ja rahastonhoitaja yhdessä.

 

 

Vilho Mäntynen Kokouksen puolesta

Puheenjohtaja Emil Sievänen

Sihteeri

 

 

SRL Muuramen osaston 268

johtokunnan kokous pidettiin

Muuramen Työväentalossa 24.7.1946.

Saapuvilla olivat seuraavat johtokunnan jäsenet

Lauri J. Oksanen, Vilho Mäntynen, Tapio Pesonen,

Toivo Koskinen ja Emil Sievänen.

Puheenjohtajana toimi Lauri J. Oksanen

ja pöytäkirjaa piti Emil Sievänen.

 

1si

Kokous katsottiin lailliseksi

2si

Osaston sihteeriksi valittiin Emil Sievänen ja osaston varapuheenjohtajaksi Vilho Mäntynen sekä rahastonhoitajaksi Toivo Koskinen.

 

 

Lauri J. Oksanen Kokouksen puolesta

Puheenjohtaja Emil Sievänen

Sihteeri